icon of washing hands
Hygienické minimum
Cíl školení:

Seznámit, poučit, zopakovat požadavky hygienického minima a záklády systému HACCP v provozu.

Čist více

icon of washing hands
Základy HACCP
Cíl školení:

Seznámit zaměstnance potravinářského podniku o plánu HACCP, aktualizovat jeho znalosti.

Čist více

icon of washing hands
Alergeny v potravinách
Cíl školení:

Seznámit s alergeny o povinnostech a pravidlech při skladování, přípravě, vaření a manipulaci s potravinami a pokrmy.

Čist více

icon of washing hands
Hygienické minimum
Cíl školení:

Seznámit, poučit, zopakovat požadavky hygienického minima a záklády systému HACCP v provozu.

Čist více

icon of washing hands
Základy HACCP
Cíl školení:

Seznámit zaměstnance potravinářského podniku o plánu HACCP, aktualizovat jeho znalosti.

Čist více

icon of washing hands
Alergeny v potravinách
Cíl školení:

Seznámit s alergeny o povinnostech a pravidlech při skladování, přípravě, vaření a manipulaci s potravinami a pokrmy.

Čist více

školení:

Hygienické minimum

cíl školení

Seznámit, poučit, zopakovat požadavky hygienického minima a záklády systému HACCP v provozu.

Hygienické minimum udává soubor opatření, pravidel a povinností, které musí všichni účastníci potravinářského provozu a stravovacích služeb přicházející do kontaktu se surovinou, potravinou, pokrmem dodržovat.

Provozovatel potravinářského podniku má povinnost zajistit dohled nad osobami zacházejícími s potravinami a zajistit aby tyto osoby byly poučeny nebo vyškoleny v otázkách hygieny potravin.

Dále musí povozovatele potravinářského podniku nebo pověření pracovníci zajistit dostatečné a průběžné školení všech pracovníků, kteří manipulují s surovinami, potravinami nebo pokrmy. Tyto povinnosti jsou dány platnou legislativnou.

Pro koho je školení určeno?

Pro všechny kdo přichází do styku se surovinou nebo potravinou v potravinářském provozu nebo restauračním zařízení.

 • restaurace
 • pizzerie
 • bistra
 • bufety
 • bary
 • cukrárny
 • kavárny
 • závodní kuchyně
 • školní kuchyně a menzy
 • výrobny potravin
 • potravinářské prodejny
Obsah školení
 1. Pojmy
 2. Legislativa
 3. Zdravotní nebezpečí z potravin - chemická, fyzikální, mikrobiální
 4. Alimentární onemocnění - vznik, šíření, prevence
 5. Sanitace, dezinfekce, dezinsekce, deratizace
 6. Systém HACCP

Cena školení je 590 Kč vč. DPH/osoba

Školení probíhá dle aktuální situace v Brně. Školení probihající v místě objednatele nyní AKCE 3.590 Kč vč. DPH + doprava (původní cena 5.990 Kč vč. DPH). Maximální počet osob je 10. V případě potřeby možná domluva.

školení:

Základy HACCP

cíl školení

Seznámit zaměstnance potravinářského podniku o plánu HACCP, aktualizovat jeho znalosti.

Povinnosti provozovatele je mít HACCP. Jedná se o preventivní postup. Problematika HACCP je promítnuta do vstupního školení nově přijímaných pracovníků. Školení pracovníků je prováděno pravidelně, nejméně jednou ročně.

Pro koho je školení určeno?

Pro všechny kdo přichází do styku se surovinou nebo potravinou v potravinářském provozu nebo restauračním zařízení.

 • restaurace
 • pizzerie
 • bistra
 • bufety
 • bary
 • cukrárny
 • kavárny
 • závodní kuchyně
 • školní kuchyně a menzy
 • výrobny potravin
 • potravinářské prodejny
Obsah školení
 1. Legislativa související s potravinami a plánem HACCP
 2. Co je to plán HACCP
 3. Proč se plán HACCP zavádí
 4. Požadavky na pracovníka
 5. Sedm principů HACCP

Cena školení je 590 Kč vč. DPH/osoba

Školení probíhá od 3 osob v centru Brna po naplnění kapacity školení (max. 10 osob). Školení momentálně neprobíhají.

školení:

Alergeny v potravinách

cíl školení

Seznámit s alergeny o povinnostech a pravidlech při skladování, přípravě, vaření a manipulaci s potravinami a pokrmy.

Pro koho je školení určeno?

Pro všechny kdo přichází do styku se surovinou nebo potravinou v potravinářském provozu nebo restauračním zařízení.

 • restaurace
 • pizzerie
 • bistra
 • bufety
 • bary
 • cukrárny
 • kavárny
 • závodní kuchyně
 • školní kuchyně a menzy
 • výrobny potravin
 • potravinářské prodejny
Obsah školení
 1. Základní pojmy
 2. Legislativa evropská, národní
 3. Alergie vs intolerance
 4. Bezlepková dieta
 5. Bezmléčná a bezlaktózová dieta
 6. Rizikové potraviny, nejčastější problémy, mýty

Cena školení je 1490 Kč vč. DPH